Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

 

1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог законодавства України та визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Інтернет-магазину “Fabrikkids”, розташованого на доменному імені https://fabrikkids.com в особі ФОП Сусленко А. І.(далі – Оператор).

1) Оператор ставить собі за мету та умову здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://fabrikkids.com.

 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://fabrikkids.com;

4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

5. Знеособлення персональних даних – дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;

6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних;

7. Оператор – юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробленню, дії (операції), що вчиняються з персональними даними;

8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://fabrikkids.com;

9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://fabrikkids.com;

10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб;

12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3 Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

1. Прізвище, ім’я, по батькові;

2. електронна адреса;

3. номери телефонів;

4. також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів “cookie”) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

5. Перераховані вище дані далі за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; Уточнення деталей замовлення.

2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти fabrikkidsstudio@gmail.com з поміткою “Відмова від повідомленнях про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції”.

3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 

5. Правові підстави обробки персональних даних

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача згідно Закону України “Про захист персональних даних”, тільки в разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://fabrikkids.com. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнене збереження файлів “cookie” і використання технології JavaScript).

 

6. Порядок збирання, зберігання, передавання та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора fabrikkidsstudio@gmail.com з позначкою “Актуалізація персональних даних”.

4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора fabrikkidsstudio@gmail.com з позначкою “Відкликання згоди на обробку персональних даних”.

 

7. Прикінцеві положення

1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти fabrikkidsstudio@gmail.com.

2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

 

Дані Оператора;

СУСЛЕНКО АННА ІГОРІВНА

ІПН 3154819646

Місцезнаходження фізичної особи-підприємця: Україна, 65114, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЛЕВІТАНА, будинок 113, +380637843506